Něco málo o mně

Jmenuji se Petr Krejdl a do Opatovic jezdím celkem pravidelně od roku 1982, kdy jsem se narodil. V Opatovicích č.17 vyrůstal můj táta a děda. Praděda, narozený v Počátkách na Chotěbořsku, přišel do Opatovic několik let před první světovou válkou, kde pracoval v místní (dnes již neexistující) cihelně a přiženil se do rodiny Holoubkových. Rod Holoubkových žil v Opatovicích někdy od konce 18.stol.
A protože mám k Opatovicům silný vztah a zajímá mně jejich historie, ale i současnost, tak jsem se rozhodl založit tyto webové stránky a podělit se o fotografie a historické údaje, které se budu snažit postupem času rozšiřovat. Pomoc od každého, kdo by měl čím přispět, je samozřejmě vítána.
Tímto bych také rád poděkoval všem, kdo se nějakým způsobem podílejí na získávání informací, které leckdy není jednoduché dopátrat. Děkuji sousedům v Opatovicích, kteří mi poskytli fotografie a jinou dokumentaci, a dále pracovníkům Muzea v Čáslavi, Sázavského kláštera, Archivu v Kutné Hoře a v neposlední řadě panu Milanu Novotnému.